xxx

Thudam.Pro – Bác sĩ nữ khiêu dâm phịch cùng anh bác sĩ thực tập cu khủng Maiko Saegimi, mai kia nhiều vợ lắm đây, hà tôi thì thêm vào, cô bác sĩ mà như tôi thì cô bác sĩ cho cái cô bác sĩ chết luôn, lại thêm được mấy mẫu vườn nữa chứ sướng quá còn gì, tôi biết cãi không lại mấy đứa cô bác sĩ tôi nên tôi chỉ cười trừ và đi về phía mấy ngôi lán mà chúng tôi được phân để nghỉ, trời cũng đã khuya lắm rồi, tôi ở một phòng riêng còn hà tôi, lan và cô bác sĩ thì ở chung phòng với nhau, phim sex hay chịch Maiko Saegimi tôi cởi hết quần dài ra để chuẩn…