Cậu nhân viên uống rượu say đụ uôn cô bạn làm cùng Tsukasa Aoi, nhà có léng phéng với ai không thế, có ai mà lénh phéng cơ chứ thèm không cô bạn được đây này đền đi, phim vlxx cái mặt cậu nhân viên mà tin được, quá tin đấy, đi với cậu nhân viên suốt, thế ở bên đó có kiếm “chuối” tây không đấy, làm gì có mà kiếm, cô bạn thì kiếm nhiều, thế sao không ăn theo cô bạn ấy, về cho chồng ăn, với lại ăn chuối ta thích hơn hì hì, tối ra sân bay đón cô bạn với cô bạn nhé, ok cô bạn, chuyến bay của cô bạn…